Regulamin

REGULAMIN

I. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Bon Podarunkowy– karta typu „prepaid” o wartości ustalanej przez Klienta w momencie zakupu, na kwotę z przedziału 200 zł – 10 000zł.
 2. Dowód Płatności– paragon fiskalny, nota księgowa, akt kupna-sprzedaży lub wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie płatności kartą.
 3. Dział Obsługi Klienta– punkt udzielający informacji Użytkownikom i Klientom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta możliwy jest drogą telefoniczną lub e-mailową w dni robocze w godz. 08:00-16:00. Telefon: +48 507 980 808, email: studio@olicars.pl
 4. Dzień roboczy– każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Użytkownik– każda osoba korzystająca z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.prezent.olicars.pl
 6. Klient– osoba nabywająca Voucher w studi OliCars, lub za pośrednictwem Sklepu internetowego www.prezent.olicars.pl
 7. Voucher– forma potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a firmą OliCars Auto Detailing, którego właścicielem jest Tukobi Krzysztof Kobiak
 8. Posiadacz Vouchera– osoba dysponująca Voucherem, uprawniającym do realizacji Usługi.
 9. Usługa– każde działanie podejmowane przez Olicars na rzecz Posiadacza Vouchera.
 10. Regulamin– niniejszy Regulamin dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych, prowadzonej przez OliCars Auto Detailing
 11. OliCars Auto Detailing– marka firmy TUKOBI Krzysztof Kobiak, ul. Hodorowska 2, Gniewomirowice, 59-222 Miłkowice, NIP: 694-159-11-43
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych z wykorzystaniem strony prezent.olicars.pl, jak również siedziby OliCars
 2. Przed nabyciem Vouchera na stronie www.prezent.olicars.pl, w siedzibie OliCars, Użytkownik/Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.
 3. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług mogą określać odrębne regulaminy. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec Regulaminu usługi.
 4. Okres ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy. Wyjątkiem są oferty, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi.
 5. Ważność Voucherów liczona jest od momentu dokonania płatności. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane kurierem lub pocztą, których termin ważności liczony jest od dnia realizacji zamówienia, tożsamym z dniem nadania przesyłki.
 6. Za moment dokonania płatności uznaje się:

a) chwilę zaksięgowania wymaganej kwoty na rachunku bankowym TUKOBI Krzysztof Kobiak;

b) chwilę przekazania gotówki kurierowi przy wyborze opcji „za pobraniem”;

c) chwilę dokonania płatności kartą lub przekazania gotówki pracownikowi OliCars

III. Warunki korzystania z serwisu
 1. OliCars zapewnia Użytkownikom Serwisu, dostępnego na stronie www.prezent.olicars.pl, realizację uprawnień wynikających z:

a) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektrponiczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);

c) rozporządzenia z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu to:

a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP oraz HTTPS;

b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;

c) włączona obsługa Java Script oraz cookies;

d) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 1. Proces dystrybucji Voucherów za pomocą prezent.olicars.pl, składa się z następujących etapów:

a) wybór oferty oraz dodanie jej do koszyka;

b) proces rejestracji lub logowania do Serwisu (opcjonalnie);

c) wybór sposobu dostarczenia Vouchera;

d) wybór sposobu płatności za Voucher.

 1. Vouchery w formie Kart Podarunkowych wysyłane są na specjalne życzenie Użytkownika.
 2. Płatności mogą dokonać Użytkownicy niezarejestrowani (wymagane jest podanie adresu e-mail) lub Użytkownicy zarejestrowani (osoby posiadające już swoje konto w prezent.olicars.pl). Użytkownicy zarejestrowani mają wgląd do historii swoich zamówień.
 3. OliCars nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu, lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego ich zabezpieczenia (w szczególności poprzez udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym).
 4. Dostępne w Serwisie metody dostawy Voucherów to:

a) e-Kupon Podarunkowy – plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Do prawidłowego odczytu wymagana jest instalacja aktualnej wersji programu Adobe Reader;

b) odbiór osobisty w siedzibie OliCars, mieszczącej się przy ul. Kawaleryjskiej 6, 59-220 Legnica  – Klient ma 14 dni kalendarzowych na odbiór zamówienia. Po tym terminie Vouchery są niszczone;

c) dostawa do wybranego paczkomatu InPost

d) dostawa kurierem (również z opcją „za pobraniem”)

e) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (wyłącznie opłacone zamówienia)

 1. Warunkiem nabycia Vouchera jest przedpłata całej kwoty, na jaką opiewa dana Usługa w dniu jej zamówienia.
 2. Dostępne w Serwisie prezent.olicars.pl formy płatności to:

a) system płatności internetowych PayU – opcja dla Użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej (sugerowana forma płatności);

b) tradycyjny przelew bankowy – wpłata na konto nr: 28 1910 1048 2404 5454 2853 0001  (Bank Santander), którego posiadaczem jest firma TUKOBI Krzysztof Kobiak. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres studio@olicars.pl

c) płatność gotówką – kwota, którą należy uiścić kurierowi w momencie doręczenia przesyłki (dotyczy wyboru opcji “za pobraniem”), lub w momencie osobistego odbioru w biurze Super Prezentów;

d) płatność kartą – możliwa jest w siedzibie OliCars w momencie osobistego odbioru zamówienia.

 1. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 7 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.
 2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Vouchera/Bonu Podarunkowego, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 3. W przypadku wybrania opcji płatności: Przelew Tradycyjny realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres studio@olicars.pl
IV.Realizacja Usługi
 1. Informacje o miejscu realizacji, wartości lub usłudze zawarte są na Voucherze podarunkowym.
 2. Vouchery są bezimienne i nie zawierają ceny, ale na życzenie mogą te wartości zostać podane.
 3. Posiadacz Vouchera w większości przypadków ma możliwość realizacji Usługi w dogodnym dla siebie terminie – po wcześniejszym uzgodnieniu tego z obsługą OliCars. Z części Usług skorzystać można wyłącznie w narzuconym przez OliCars terminie, dlatego też zaleca się wcześniejszą rezerwację.
 4. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z OliCars w formie i w sposób określony w opisie poszczególnej Usługi. Dane kontaktowe do OliCars (numer telefonu lub adres e-mail) znajdują się na Voucherze.
 5. Po uzgodnieniu szczegółów dotyczących zakresu, sposobu i terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest przedstawić OliCars wydrukowany e-Kupon Podarunkowy, odcinek Karty Podarunkowej lub kartę uprawniającą do realizacji Usługi (w przypadku Zestawu Podarunkowego), z czytelnym numerem kuponu.
 6. OliCars może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach.
 7. W sytuacjach określonych w pkt 6, klient ma prawo umówić się na inny termin.
 8. Olicars zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

a) odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

b) żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek, zachowuje się agresywnie.

 1. W sytuacjach określonych w pkt 6 i w pkt 8, Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.
V. Wymiany, zwroty i reklamacje
 1. Wymiany Vouchera można dokonać w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego aktywacji, na poniższych warunkach:

a) wymiana na Voucher uprawniający do realizacji droższej usługi, po dopłacie różnicy w cenie;

b) wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o tej samej wartości, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;

c) wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości. OliCars nie dokonują zwrotu różnicy w cenie.

d) Voucher w trakcie wymiany musi być niewykożystany

 1. Wymiany Vouchera można dokonać na dowolną Usługę oferowaną przez OliCars
 2. Wymieniony Voucher zachowuje termin vouchera sprzed wymiany.
 3. Wymianie nie podlega Voucher, który został nabyty drogą wymiany oraz Voucher, którego okres ważności został przedłużony.
 4. Zwrotu Vouchera, bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności. Zwrotu można dokonać jedynie osobiście w siedzibie OliCars
 5. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich wpłynięcia do OliCars. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany.
 6. Po upływie 30 dni od daty zakupu

a) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany.

b) Wszelkie zwroty rozpatrywane są na podstawie reklamacji.

c) Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich wpłynięcia do OliCars

 1. Voucher nie podlega reklamacji jeżeli Posiadacz Vouchera zarezerwował termin Usługi i nie pojawił się w dniu realizacji oraz nie odwołał Rezerwacji.
 2. Reklamacji można dokonać w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną – poprzez lub wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego wniosku na adres mailowy: studio@olicars.pl

b) listownie – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego wniosku na adres: OliCars Auto Detailing, ul. Kawaleryjska 6, 59-220 Legnica

 1. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji OliCars dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez osobę zamawiającą voucher, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 VI. Bon Podarunkowy
 1. Bon Podarunkowy –karta typu „prepaid” o wartości: 200 zł-10.000 zł. Bon Podarunkowy uprawnia jego Posiadacza do wymiany na usługi oferowane przez OliCars Auto Detailing (w zakresie wartości danego bonu)
 2. Wymiany Bonu Podarunkowego można dokonać w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego nabycia, na poniższych warunkach:

a) wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o wyższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, po dopłacie różnicy w cenie;

b) wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o tej samej wartości co wartość Bonu Podarunkowego, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;

c) wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, bez zwrotu różnicy w cenie.

 1. Wymiany Bonu Podarunkowego można dokonać na dowolną Usługę świadczoną przez OliCars o wartości kwotowej mieszczącej się w przedziale vouchera
 2. Wymieniony Voucher zachowuje termin ważności 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania wymiany.
 3. Wymieniony Voucher nie podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.
 4. Zwrotu Bonu Podarunkowego, bez podania przyczyny, można dokonać jedynie w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności.
 5. Zwrotu Bonu Podarunkowego można dokonać:

a) drogą elektroniczną – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego wniosku na adres studio@olicars.pl

b) listownie – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego wniosku na adres: OliCars Auto Detailing, ul. Kawaleryjska 6, 59-220 Legnica

 1. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji OliCars dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez zamawiającego voucher, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 2. Terminu ważności Bonu Podarunkowego nie można przedłużyć.
VII. Ochrona danych osobowych
 1. Użytkownik/Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) w celu:

a) dokonania rejestracji w Serwisie prezent.olicars.pl;

b) realizacji zamówienia;

c) obsługi wymian, zwrotów i reklamacji;

d) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta).

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest całkowicie dobrowolne. Super Prezenty mogą wymagać ich potwierdzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie informacji niepełnych, nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, kontroli przetwarzania oraz żądania usunięcia własnych danych osobowych.
 3. OliCars nie udostępniają danych osobowych Użytkowników/Klientów do celów marketingowych osobom trzecim ani innym podmiotom nieuprawnionym.
VIII. Odpowiedzialność
 1. OliCars ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Vouchera.
 2. OliCars zastrzega prawo do odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem/Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku lub koszty jej realizacji przewyższają jej wartość.
 3. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.
 4. OliCars nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Vouchera Użytkownikowi/Klientowi.
IX. Inne postanowienia
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.
 3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem OliCars stara się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.